Snoeien

Snoeien is veel meer dan een tak afzagen

Snoeien is een heel ruim begrip. Dit kan gaan van enkel het verwijderen van dood hout tot het laten staan van een deel van de stam. Hiertussen zitten uiteraard nog enorm veel stappen. Welk type snoei er van toepassing is, willen we graag samen met jou ter plaatse bekijken omdat elke situatie anders is. De manier van snoeien hangt niet alleen af van de wens van de klant, maar eigenlijk vooral van de wens van de boom. Niet elke boom reageert immers even goed op snoei. 

Snoeien lijkt eenvoudig, maar is zo veel meer dan een tak afzagen. Wanneer snoeien we welke boomsoort het beste? Hoe zagen we de tak weg, zodat de boom hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt? Hoe ver mogen we de boom terugsnoeien, om nadien nog een mooie en levensvatbare boom over te houden zonder stabiliteitsproblemen op langere termijn?
Als opgeleid boomverzorger hebben wij een antwoord op al deze vragen. Vaak duiken er niet onmiddellijk na het snoeien van een boom problemen op. Het is echter pas na jaren dat de boom gaat inrotten en verzwakken en dat zou natuurlijk zonde zijn.

Ook voor het snoeien van uw hagen en struiken kan u bij ons terecht.